STUDENTS

Yan Bai, TAMHSC
(Martin)

Yanqing Huang, TAMHSC
(Wang)

Li Lai, E. China Normal U.
(M. Liu)

Wenjiao Li, TAMHSC
(L. Liu)

Junchen Liu, TAMHSC
(Wang)

Peng Tan, TAMHSC
(M. Liu)

Lei An
(Wang)

Cong Wang, Wenzhou
Medical (Wang)

Kuo-Chan Weng,
TAMHSC (Wang)

Fei Yue, TAMHSC
(L. Liu)

Li Zeng, TAMHSC
(M. Liu)